Ekologiškas indų ploviklis CLARO su rabarbarais

Gamintojas: CLARO
Prekės pavadinimas: Ekologiškas indų plovimo skystis CLARO su rabarbarais 500 ml

Koncentruota riebalų tirpdymo jėga ir natūralios, biologiškai skaidžios paviršiaus aktyviosios medžiagos įveiks net ir labai įsisenėjusius nešvarumus.

Ši priemonė biologiškai skaidi, nedirgina odos. Sudėtyje nėra palmių aliejaus, tinka veganams. Neatliekame bandymų su gyvūnais.

NAUDOJIMAS

Atsižvelgdami į indų nešvarumo lygį naudokite 2,5-5 ml ploviklio.

SUDĖTIS

5 % arba daugiau, bet mažiau kaip 15 % anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų; mažiau kaip 5 % amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, konservavimo medžiagos (SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE), kvapai.

Atsargiai! Sukelia smarkų akių dirginimą. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudoti akių apsaugą / veido apsaugą. PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Turinį/talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

Geriausias 3 metus nuo pagaminimo dienos (žr. ant pakuotės).

Kilmės šalis: Austrija

Talpa: 500 ml

shopping icon shopping icon hover Į krepšelį
Kategorija: