Ekologiškas indaplovių skalavimo skystis CLARO

Gamintojas: CLARO
Prekės pavadinimas: Ekologiškas indaplovių skalavimo skystis 500 ml

Padeda indams iki galo išdžiūti ir užtikrina, kad po skalavimo jie gražiai blizgės. Indų skalavimo priemonė labai svarbi plovimo ciklo pabaigoje. Ši priemonė paspartina džiūvimą, padidindama vandens lašelių paviršiaus įtemptį, todėl ant paviršiaus jų nelieka ir indai blizga lyg nauji. Ši priemonė biologiškai skaidi, apsaugo nuo vandens ir kalkių dėmių.

Sudėtyje nėra fosfatų, palmių aliejaus, tinka veganams. Neatliekame bandymų su gyvūnais. Kartu naudokite su tabletėmis arba milteliais ir druska.

NAUDOJIMAS

Įpilkite indų skalavimo priemonės į atitinkamą indaplovės skyrių. Vienam plovimui prireiks 3 ml.

SUDĖTIS

5 % arba daugiau, bet mažiau kaip 15 % nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų.

Atsargiai! Sukelia smarkų akių dirginimą. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudoti akių apsaugą / veido apsaugą. PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Turinį/talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

Geriausias 3 metus nuo pagaminimo dienos (žr. ant pakuotės).

Kilmės šalis: Austrija

Talpa: 500 m

shopping icon shopping icon hover Į krepšelį
Kategorija: